hirdetés
hirdetés
KORONARIPOSZT

Korlátozzák, egyes tevékenységeiket el is halaszthatják az erdélyi magyar protestáns egyházak

A protestáns erdélyi házak, az Erdélyi Magyar Református Egyházkerület, valamint a Magyar Unitárius Egyház közleményben fordultak híveikhez, amelyben tájékoztatják lelkészeiket és híveiket a koronavírus-járvány idején szükséges tennivalókról, és az egyéni keresztényi hozzáállás mikéntjéről.

A két protestáns magyar egyház azt javasolja a különböző parókiáknak, hogy korlátozzák egyházi tevékenységüket, a különböző műsorokat, egyházi rendezvényeket halasszák el, a templomban tartsák be az emberek közötti 2,5 méter javasolt távolságot, valamint a 100 fő alatti létszámot. Felszólítanak ugyanakkor arra, hogy szenvedő emberteásaikkal szemben legyenek együttérzőek és könyörületesek. Alább közöljük mindkét egyház által kiadott közlemény teljes szövegét.

hirdetés
hirdetés

Felhívás az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek

Forrás ITT!

Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet. Mert még vajmi kevés idő, és a ki eljövendő, eljő és nem késik. Az igaz pedig hitből él. És a ki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk. Zsid. 10, 36–39.

Minden sorsfordító időben a hitvallásunk a Heidelbergi Káté első kérdésére adott válaszunk kell legyen, amikor arra a kérdésre, hogy mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod a válaszunk mindig ugyanaz: akár élünk akár halunk, nem önmagunké, hanem a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyunk, ő vigyáz és visel gondot rólunk.

Kedves Testvéreim! A világban most kialakuló koronavírus-járvány biztosan sokakat aggodalommal tölt el, de az aggodalom mellett a félelem is ott van a lelkekben. Ebben a különös helyzetben az lenne talán a legbiztatóbb, ha éjjel-nappal Isten házában, együttesen imádkozhatnánk azért, hogy a bajt távoztassa, vegye el rólunk az Úr. A járvány velejárója azonban, hogy emberről-emberre terjed, a mi feladatunk pedig az, hogy ne sodorjuk veszélybe embertársainkat vagy közösségünket. Ezért pórbáljuk elkerülni a fertőzés lehetőségét.  Református egyházunk mindenkor, már a katekézis idején is azt tanítja tagjainak, hogy a beteg embernek, aki fertőző betegségben szenved, különösen tartózkodnia kell a közösségi alkalmakon való részvételtől, beleértve az úrvacsoravételt is.  A hatóságok mindent elkövetnek, hogy hatalmi úton csökkentsék a fertőzés lehetőségét, így mi sem vonhatjuk ki magunkat azon előírások alól, amelyeket a karhatalom előír. A mi református egyházunk rendtartása szerint a presbitériumok felelősek azért, hogy mikor és hol tartunk istentiszteleteket. Így ez esetben is a presbitériumok bölcs döntése szükséges, hogy egy adott helyen miként korlátozzák a közösségi alkalmak megtartását. Az Egyházkerület vezetősége csupán ajánlásokat fogalmazhat meg azzal a szándékkal, hogy segítsen a helyi közösségnek döntései meghozatalában.

Tekintettel arra, hogy a hatóságok betiltották a tanítást az iskolákban, ezért nagy felelősség hárul ránk, hogy a közelgő konfirmáció miatt gyerekeket gyűjtünk össze a felkészítő órákra. Figyelembe véve, hogy a konfirmációi gyülekezet a legnépesebb szokott lenni s nemcsak a helyi egyháztagok vesznek részt, hanem távolabbról is összegyűlnek a rokonok, azt ajánljuk a gyülekezeteknek, hogy ha lehet, halasszák el a konfirmációt pünkösd vasárnapjára, vagy más, későbbi alkalmakra.  Addigra talán már világosabb lesz a helyzetünk – lehet rosszabb is, mégsem esünk abba a hibába, hogy ha akár egy esetben is a fertőzés felüti a fejét, akkor ránk éghet az, hogy nem tartottuk be a hatóságok által előírt szabályokat. Az úrvacsoravétellel kapcsolatosan, amennyiben úgy ítélik meg, hogy a húsvéti úrvacsoraosztás közvetlen veszélyt jelenthet a gyülekezetre, ez esetben el lehet tekinteni az úrvacsoravételtől, csupán az istentisztelet megtartására korlátozva az ünnepet.  A fentiekre való tekintettel mi is elhalasztjuk a tavaszra tervezett püspöki vizitációkat, valamint a május 23–24-re kitűzött marosvásárhelyi egységnapi rendezvényt is.

Ezen ajánlások figyelembe vételével kérem a presbitériumokat, hogy felelősségük teljes tudatában döntsenek az alkalmak megtartásáról. Jelen levelünkkel nem szeretnénk pánikot kelteni, csupán megóvni szeretnénk tagjainkat a lehetséges veszélytől, mivel az egyház is emberi közösség.

Felkértük a média- és a sajtó képviselőit, hogy ebben a válságos időszakban több teret nyújtsanak arra, hogy gyülekezeteinket elláthassuk, a médián keresztül is, igehirdetési szolgálattal és vigasztaló szóval. Mivel kevesebb alkalommal fogunk tudni közösségbe menni, kérjük a gyülekezeteink tagjait, hogy odahaza, családban vagy egyénileg imádságaikban hordozzák közösségük, népünk és az egész világ sorsát.

Kató Béla, püspök

Magyar Unitárius Egyház
Közlemény a koronavírus-járvány tárgyában

Forrás ITT!

A Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának Elnökségét aggodalommal töltik el a koronavírus terjedésének fejleményei.

A kialakult helyzetre való tekintettel felhívjuk egyházunk tagjainak és a tágabb közösségnek a figyelmét az illetékes állami hatóságok kötelező rendelkezéseinek és ajánlott óvintézkedéseinek betartására. A járvány időszakában igyekezzünk mindnyájan felelősségteljesen megnyilvánulni az alábbiak szempontjából is:

– betegen vagy fertőzöttgyanús egészségügyi állapotban ne vegyünk részt a vasárnapi istentiszteleteken, az alkalmi szertartásokon és más csoportos összejöveteleken;

– az istentiszteletek és szertartások keretében, akárcsak más személyes találkozások alkalmával mellőzzük a hagyományos kézfogást;

– a betegekhez, a fertőzöttgyanús embertársainkhoz és hozzátartozóikhoz viszonyuljunk együttérzéssel és könyörületesen;

– a külföldről hazatértek iránt és az idegenekkel szemben viseltessünk megértéssel és ne tekintsük őket feltétlen veszélyforrásnak.

Az istentiszteletek és szertartások esetében foganatosítandó intézkedések:

– az istentiszteleteken történő részvétel tekintetében kötelezően tartsák be a résztvevők 100 fő alatti összlétszámára vonatkozó állami hatósági rendeletet;

– az istentiszteleti helyszíneken küszöböljék ki a zsúfoltságot, biztosítva a résztvevők közötti kötelező távolság (legalább 2,5 méter) betartását;

– az istentiszteleti alkalmakra tervezett ünnepségeket és tevékenységeket (műsorok, vasárnapi iskolai tevékenység stb.) függesszék fel;

– biztosítsák az istentiszteleti helyek fertőtlenítését, valamint a résztvevők kézfertőtlenítésének feltételeit;

– halasszák későbbi időpontra a hiterősítő imaheti istentiszteletek megtartását;

– a keresztelési szertartásokat kizárólag rendkívüli indokoltság esetén tartsák meg;

– halasszák el a konfirmációi ünnepségeket;

– az esküvői szertartásokat lehetőleg halasszák el;

– a temetési szertartások esetén fokozottan tartsák be a kötelező és szükséges óvintézkedéseket.

Egyéb egyházközségi tevékenységekkel kapcsolatos rendelkezések:

– az egyházközségi csoportos tevékenységeket (bibliaórák, nőszövetségi és ifjúsági összejövetelek, szeretetvendégségek stb.) függesszék fel;

Az Egyházi Képviselő Tanács Elnöksége továbbra is figyelemmel követi a járvány terjedésével kapcsolatos hatósági intézkedéseket; az egyházilag is lényeges tudnivalókról haladéktalanul tájékoztatjuk a közvéleményt, beleértve a húsvéti istentiszteletekkel és úrvacsoravétellel kapcsolatos rendelkezéseket.

Az isteni gondviselésben bízva imádkozzunk együtt a betegek gyógyulásáért, egészségünk védelméért, az e célért munkálkodó egészségügyi alkalmazottakért, kutatókért és más szakemberekért.

Kolozsvár, 2020. március 11.

A Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának Elnöksége

hirdetés
hirdetés

(Nethuszár)

hirdetés
hirdetés

ZSIDÓ ERDÉLY

hirdetés
hirdetés

CIGÁNY ERDÉLY

hirdetés
hirdetés

ÖRMÉNY ERDÉLY

hirdetés
hirdetés